Upisi u pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanju prava korisnika usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ i Odluke o raspisivanju poziva za upis …