14. sjednica Upravnog vijeća

14. sjednica Upravnog vijeća

Objavljeno: 30. siječnja 2020.

Sazvana je 14. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”, za dan 3. veljače 2020. godine s početkom u 16 sati u prostorijama Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”.

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”