Upisi / ispisi

U P I S I

Upisi u program predškole 2023./2024. – traju od 11.9. do 15.9. 2023.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
INICIJALNI UPITNIK ZA PROGRAM PREDŠKOLE

Upisi za pedagošku godinu 2023./2024.  – traju od 2.6. do 16.6. 2023.

Konačna odluka o upisu djece u dječji vrtić za ped.god. 2023-2024

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA UPIS

Zahtjev za upis u DV Kjaglac 2023-2024

Obavijest o upisu djece u DV Kjaglac za ped god 2023-2024

Odluka o raspisivanju poziva za upis u DV Kjaglac za ped god 2023-2024
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa djece u DV Kjaglac za ped god 2023-2024
Plan upisa u DV Kjaglac za ped god 2023-2024
Obrazac upitnika za inicijalni razgovor

Upisi za pedagošku godinu 2022./2023.
Zahtjev-za-upis-djece-u-DV 2022./2023.
1- Plana upisa djece u redoviti program vrtića 2022-2023
2- Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa djece u vrtić
3- Odluka o raspisivanju poziva za upis djece 2022-2023

Zahtjev za upis djece
Zahtjev-za-upis-djece-u-DV 2021/22

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2021./2022.
1- OGLAS o upisu djece u DV 2021 2022
2- Plan upisa djece u redoviti program vrtića 2021 22

Obavijest o upisu u program predškole 2020./2021.
https://kalnicki-jaglac.com.hr/upis-u-program-predskole/
ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-PREDŠKOLE

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2020./2021.
Zahtjev-za-upis-djece-u-DV
 Odluka o raspisivanju poziva za upis djece u redoviti program vrtića 2020-2021
OGLAS o upisu djece u DV 2020 2021
https://kalnicki-jaglac.com.hr/upisi-u-pedagosku-godinu-2020-2021g/

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2019./2020.
Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2019-2020
Zapisnik Povjerenstva za upis djece 2019-2020
OGLAS o upisu djece za pedagošku godinu 2019-2020
ZAHTJEV ZA UPIS
Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka
Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2019/2020
Plan upisa u pedagošku godinu 2019/2020
Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga vrtića

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2018./2019.
Ravnateljica će obavljati upise djece od 2.11.2018. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati na adresi sjedišta vrtića. Roditelji su za upis obavezni donijeti samo zdravstvenu potvrdu od liječnika kod kojeg je dijete upisano, dok će se sve ostalo utvrditi kroz inicijalni razgovor. Predviđeni početak rada vrtića je 12.11.2018. godine.
Poziv na roditeljski sastanak pred upis u DV

I S P I S I

Dijete može biti ispisano iz programa vrtića na zahtjev roditelja.

OBRAZAC ISPISNICE

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPIS DJETETA

Roditelji su dužni obavijestiti vrtić o namjerama prestanka korištenja usluga vrtića, najmanje dva tjedna prije namjere prekida korištenja usluga. Ispisnicu potpisuje roditelj djeteta, nakon što ravnatelj utvrdi da roditelj nema nepodmirenih obveza prema vrtiću. Rješenje o ispisu donosi ravnatelj.

Dijete će biti ispisano iz programa vrtića i ukoliko roditelj ne izvrši obvezu plaćanja za usluge vrtića u roku od 60 dana od dospijeća računa naznačenog na uplatnici.

PRAVILNIK O UPISU 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”