Upisi / ispisi

UPISI

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2022./2023.

Zahtjev-za-upis-djece-u-DV 2022./2023.

1- Plana upisa djece u redoviti program vrtića 2022-2023

2- Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa djece u vrtić

3- Odluka o raspisivanju poziva za upis djece 2022-2023

Zahtjev za upis djece

Zahtjev-za-upis-djece-u-DV 2021/22

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2021./2022.

1- OGLAS o upisu djece u DV 2021 2022

2- Plan upisa djece u redoviti program vrtića 2021 22

Obavijest o upisu u program predškole 2020./2021.

https://kalnicki-jaglac.com.hr/upis-u-program-predskole/

ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-PREDŠKOLE

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2020./2021.

Zahtjev-za-upis-djece-u-DV

 Odluka o raspisivanju poziva za upis djece u redoviti program vrtića 2020-2021

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga

OGLAS o upisu djece u DV 2020 2021

https://kalnicki-jaglac.com.hr/upisi-u-pedagosku-godinu-2020-2021g/

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2019./2020.

Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2019-2020
Zapisnik Povjerenstva za upis djece 2019-2020
OGLAS o upisu djece za pedagošku godinu 2019-2020
ZAHTJEV ZA UPIS
Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka
Odluka o upisu djece u pedagošku godinu 2019/2020
Plan upisa u pedagošku godinu 2019/2020
Pravilnik o upisu djece u DV Kalnički jaglac
Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga vrtića

Obavijest o upisu za pedagošku godinu 2018./2019.

Ravnateljica će obavljati upise djece od 2.11.2018. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati na adresi sjedišta vrtića. Roditelji su za upis obavezni donijeti samo zdravstvenu potvrdu od liječnika kod kojeg je dijete upisano, dok će se sve ostalo utvrditi kroz inicijalni razgovor. Predviđeni početak rada vrtića je 12.11.2018. godine.

Poziv na roditeljski sastanak pred upis u DV

ISPISI

Dijete može biti ispisano iz programa vrtića na zahtjev roditelja.

ZAHTJEV ZA ISPIS DJETETA
ISPISNICA

Roditelji su dužni obavijestiti vrtić o namjerama prestanka korištenja usluga vrtića, najmanje dva tjedna prije namjere prekida korištenja usluga. Ispisnicu potpisuje roditelj djeteta, nakon što ravnatelj utvrdi da roditelj nema nepodmirenih obveza prema vrtiću. Rješenje o ispisu donosi ravnatelj.
Dijete će biti ispisano iz programa vrtića i ukoliko roditelj ne izvrši obvezu plaćanja za usluge vrtića u roku od 60 dana od dospijeća računa naznačenog na uplatnici.