Redoviti program

Rad u redovitom 10-satnom programu njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, izvoditi će se u jasličkoj i mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini djece od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu, u petodnevnom radnom tjednu, od 6,00 do 16,00 sati kroz pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza tijekom iste pedagoške godine.

U jasličkoj skupini i mješovitom redovitom 10-satnom programu u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini djece od navršene treće godine života do polaska u školu, upisat će se broj djece sukladan rješenju Ureda državne uprave Koprivničko-križevačke županije i sukladno zahtjevima za mjerila prostora u dječjim vrtićima prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

DNEVNI RITAM AKTIVNOSTI I ODMORA DJECE

U skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece, naš Vrtić poštuje razmjerno stalan zajednički dnevni ritam aktivnosti i odmora djece uz primjereno poštivanje individualnog ritma pa se tako u različitom vremenu odvijaju ove etape rada:
– dolazak djece u Vrtić, razmjena kratkih informacija na relaciji roditelj- odgojitelj
– zajutrak
– aktivnosti koje interesiraju djecu s naglaskom na specifične aktivnosti s kretanjem
– doručak
– aktivnosti po centrima koje su privukle djecu atraktivnošću i inovativnošću poticaja koje su pripremili odgojitelji
– odlazak na otvoreno: na igralište u neposrednoj blizini Vrtića, na putove i površine koje okružuju Vrtić, na livade, u voćnjake i vinograde, šetnja samim mjestom
– ručak u smirenoj atmosferi blagovanja
– poslijepodnevni odmor prema izboru djece: smirenije igre i aktivnosti u centrima ili opuštanje na ležaljkama
– užina
– individualne i grupne aktivnosti i odlazak iz Vrtića

RAZLIČITE AKTIVNOSTI

U organizaciji odgojno-obrazovnog procesa, uvažavamo spontane interese i aktivnosti djeteta nasuprot dominaciji planiranih sadržaja vodeći računa o cjelokupnom oblikovanju prostora.
Sve što je u prostoru Vrtića u funkciji je razvoja, učenja i aktivnosti djeteta ili je produkt dječjih aktivnosti i stvaralaštva. Prostor, predmeti i materijali za aktivnost djece strukturirani su uz uvažavanje dječjih potreba i mogućnosti što znači da su razvojno primjereni. U poticajnom prostorno materijalnom okruženju i demokratskom ozračju ispunjenom međusobnim poštovanjem i recipročnom komunikacijom djece i odraslih razvijamo različite vrste djelatnosti:
– životno praktične i radne koje su vezane uz biološke potrebe, njegu djeteta, svlačenje, oblačenje, samoposluživanje, kućne poslove, njegu biljaka i životinja, izradu predmeta i igračaka i dr.,
– sve vrste igara kao što su funkcionalne, simboličke, igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima i dr.,
– društvene i društveno zabavne kao što su druženja više djece i odraslih, zabave, svečanosti, šetnje, priredbe i dr.,
– umjetničko:  promatranje, slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina za djecu, slikovnica, likovnih, književnih, glazbenih, scenskih, književnih , filmskih i drugih djela,
– aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja djeteta – pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje, modeliranje, građenje i konstruiranje, govorno, scensko izražavanje, izražavanje cjelokupnom motorikom, plesanje i dr.,
– istraživačko spoznajne: istraživačko manipuliranje predmetima, promatranje, upoznavanje nečega ili nekoga, posjeti, susreti s ljudima različitih profesija, otkrivanje i jednostavno eksperimentiranje, praktično ili samo verbalno rješavanje različitih problema, namjerno učenje i vježbanje postupaka, ponašanja, pravila i dr.,
– specifične aktivnosti s kretanjem: tjelesno vježbanje, plivanje, sanjkanje, klizanje, koturaljkanje, vožnja na biciklu, skijanje i dr.