Informiranje

Godisnje_izvjesce za 2021

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire tijelo javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE