Propisi

Pravilnik o kućnom redu dječjeg vrtića

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13

Zakon o radu NN 93/14, 127/17

Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08

Statut Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića