Propisi

 

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23

Zakon o radu NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23

Zakon o ustanovama NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22

Zakon o proračunu NN 144/21

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/23