Program predškole

Za ostvarivanje programa u postupku je ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.