Program predškole

PROGRAM PREDŠKOLE

Za ostvarivanje programa ishođena je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i dozvola za rad nadležnog županijskog Ureda državne uprave.