Rad s brojevima

Rad s brojevima

Objavljeno: 4. studenoga 2020.

U privitku možete pronaći tekst naše pedagoginje vezano za aktivnosti koje se mogu raditi s djecom predškolaca kod kuće.

Uživajte zajedno!