Zaštita osobnih podataka

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ravnateljica Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” po funkciji obavlja i poslove službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu podataka Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”:
Telefon: 048/857 – 012
E-mail: [email protected]

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka u Dječjem vrtiću “Kalnički jaglac”, iz 2018.g

Obrazac suglasnosti roditelja za fotografiranje i snimanje djeteta u dječjem vrtiću

Privola roditelja kod upisa djeteta – zaštita osobnih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12, prestao je važiti 25.05.2018.

Nakon ovog zakona, na snazi je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18