Upis u program predškole

Upis u program predškole

Objavljeno: 14. srpnja 2020.

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“

Kalnik, Trg Stjepana Radića 9

48267 Orehovec

Kalnik, 14. srpnja 2020g.

OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika za školsku godinu 2021./2022. (djeca rođena između 1. travnja 2014. i 31. ožujka 2015) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole.

Zahtjevi za upis podnose se u periodu od 20.srpnja do  27. srpnja 2020g.  u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ u vremenu od 8.00. do 14.00 sati.

Prazan obrazac zahtjeva može se podići također u vrtiću ili na web stranici vrtića.

Zahtjevu treba priložiti:

  1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (preslika, bez obzira na datum)
  2. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivalištu
  3. Presliku knjižice cijepljenja

Neposredno prije početka pohađanja programa predškole roditelji su dužni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

Program predškole u objektu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ započet će u listopadu 2020g., a roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o organizaciji, ovisno o broju prijavljene djece.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću te je besplatan.

Kristina Kisela, bacc.paed.

Ravnateljica