Izradili smo slikovnicu “Vrlo gladna gusjenica”

Izradili smo slikovnicu “Vrlo gladna gusjenica”

Objavljeno: 22. svibnja 2023.

Djeca su pokazala veliko zanimanje za edukativnu priču “Vrlo gladna gusjenica” u kojoj je na iznimno lijep, jednostavan i smiješan način prikazana preobrazba gusjenice u leptira.

Osim toga, u ovoj priči susreli smo se sa novim pojmovima, naučili nazive nekih namirnica, te brojeve od 1 do 5.

Razgovarali smo o slikama, o novim riječima i pojmovima, postavljali pitanja i odgovarali na ista.

Sve su to aktivnosti koje utječu na razvoj jezičnih vještina, motivacije, na razvoj pamćenja i poticanja dječje znatiželje.

Djeca su bila toliko oduševljena pričom da su se odvažila na tu temu izraditi vlastitu slikovnicu.