Obavijest o upisu u program predškole za pedagošku godinu 2023/2024

Obavijest o upisu u program predškole za pedagošku godinu 2023/2024

Objavljeno: 8. rujna 2023.

Pozivaju se roditelji djece predškolske dobi, koja nisu polaznici redovitog programa u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac”, na upis u obvezni program predškole.

O ovim upisima će roditelji djece dorasle za predškolu biti obaviješteni i pisanim putem.

Zahtjevi za upis podnose se u periodu od 11. rujna do 15. rujna 2023. godine, u vremenu od 8 do 15 sati.

Obrasci potrebni za upis djeteta u program predškole:

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE

INICIJALNI UPITNIK ZA PROGRAM PREDŠKOLE

Zahtjevu se obavezno prilaže:

  • – izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (preslika, bez obzira na datum)
  • – preslika osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja
  • – preslika knjižice cijepljenja i preslika zdravstvene iskaznice djeteta
  • – potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (najkasnije neposredno prije početka pohađanja programa predškole)

Program predškole u objektu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ započet će 16. listopada 2023. godine, a roditelji će prije početka programa dobiti detaljne upute o provođenju programa.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, te je besplatan.