Prijedlog rang liste za upis u dječji vrtić za ped. god. 2023/.2024.

Prijedlog rang liste za upis u dječji vrtić za ped. god. 2023/.2024.

Objavljeno: 11. srpnja 2023.

U upisnom roku zaprimljeno ukupno 7 zahtjeva za upis djece, od čega 5 zahtjeva za upis djeteta u mješovitu jasličku skupinu i 2 zahtjeva za upis djeteta u mješovitu vrtićku skupinu.

Prijedlog liste prvenstva za upis u dječji vrtić za ped. god. 2023/.2024.

JASLIČKA SKUPINA – BUBAMARE
R.br. Šifra zahtjeva Broj bodova
1. TJ11332 50
2. LG89077 44
LISTA ČEKANJA
1. LH98328 44
2. KP93152 44

 

NEVAŽEĆE PRIJAVE
R.br. Šifra zahtjeva
1. NK26336

 

VRTIĆKA SKUPINA – SOVICE
R.br. Šifra zahtjeva Broj bodova
1. TS30040 55
2. RKN82526 10

Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvarilo je dijete s većim zbrojem bodova.

Kod djece koja su temeljem kriterija i mjerila ostvarila jednak broj bodova, prednost pri upisu ima ono dijete koje je starije.

S liste čekanja, djeca se upisuju u dječji vrtić nakon što se oslobodi mjesto u odgojno-obrazovnoj skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu pripada.

Rezultati upisa objavljeni su na način da je svako dijete na rang listi navedeno pod šifrom koja se sastoji od inicijala djeteta i prvih 5 znamenki djetetova OIB-a.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti pisanu žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 (osam) dana od dana oglašavanja ovih rezultata upisa.
O žalbama rješava Upravno vijeće dječjeg vrtića u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za žalbu.

Povjerenstvo za provedbu postupka upisa