Kraći programi

Sukladno kapacitetu, prostornim mogućnostima te potrebama roditelja i djece, u Dječjem vrtiću “Kalnički jaglac“, ostvarivat će se u skoro vrijeme i sljedeći programi:

  1. Programi za interesne grupe radi obogaćivanja redovitog programa: sportska, likovna, glazbena, ritmička, malo zbor;
  2. Kraći program ranog učenja engleskog jezika;
  3. Provođenje izleta i ekskurzija u dogovoru s roditeljima i posjete raznim ustanovama (muzeji, kazalište i sl.).

Za ostvarivanje navedenih programa prethodno bi se tražila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.