Rezultati upisa za 2019/2020

Rezultati upisa za 2019/2020

Objavljeno: 13. kolovoza 2019.

Dječji vrtić “Kalnički jaglac” objavio je dana 22. srpnja 2019. poziv za upis djece u redoviti desetosatni program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020.

U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je 19 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u program vrtića.

Pregledom pristigle dokumentacije, Povjerenstvo za upis utvrdilo je prijedlog upisne liste na temelju dostavljenih potvrda i dokaznica, a koju je Upravno vijeće Rješenjem prihvatilo.

Zapisnik Povjerenstva za upis djece 2019-2020

Rješenje o upisu djece za pedagošku godinu 2019-2020

Rezultati upisa:

Novoupisana djeca u redoviti desetosatni odgojno-obrazovni program dječjeg vrtića:

Redni broj Šifra zahtjeva
1. LR16
2. FR13
3. LK18
4. JM17
5. PM15
6. IB17
7. NP18
8. MI16
9. FN16
10. SP14
11. IP14

Djeca polaznici redovitog desetosatnog odgojno-obrazovnog programa dječjeg vrtića, koja imaju prednost pri upisu i ne podliježu bodovanju:

Redni broj Šifra zahtjeva
1. AŠ15
2. DŠ14
3. AS15
4. LS16
5. DČ14
6. AČ15
7. KV17
8. NP16

Nema djece koja nisu stekla uvjete za upis u program vrtića. Ovim upisom slobodni kapaciteti vrtića nisu nepopunjeni do utvrđene upisne kvote, nema prijavljene neupisane djece niti potrebe za formiranje liste čekanja/prvenstva.

Roditelji/staratelji djece koja su ovim Rješenjem upisana u redoviti desetosatni odgojno-obrazovni program dječjeg vrtića, obvezni su potpisati Ugovor o korištenju usluga u dječjem vrtiću u razdoblju od 1. rujna do 20. rujna 2019. godine. U protivnom će se smatrati da su nakon proteka navedenog roka odustali od upisa djeteta u program dječjeg vrtića.

Sukladno stajalištu Agencije za zaštitu osobnih podataka, osobni podaci djece zaštićeni su dodjeljivanjem posebnih šifriranih lozinki koje anonimiziraju identitet djeteta, a iste su dostupne samo podnositeljima zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić.