Roditelji djece polaznika Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” oslobođeni plaćanja za mjesec svibanj

Roditelji djece polaznika Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” oslobođeni plaćanja za mjesec svibanj

Objavljeno: 14. lipnja 2022.

Svi roditelji djece polaznika Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” oslobođeni su od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec svibanj 2022. godine.

Središnji državni ured za demografiju i mlade raspisao je u veljači Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini.

Općina Kalnik je kao osnivač na navedeni Javni poziv prijavila Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ te ostvarila financijsku potporu u iznosu 165.000,00 kuna.

Navedena sredstva iskoristiti će se za financiranje izdataka za radnike, prehranu djece, materijalne izdatke i sl.

Ostvarenom financijskom potporom omogućeno je i izuzimanje roditelja od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec svibanj 2022. godine.