Upisi u program predškole za pedagošku godinu 2021/22

Upisi u program predškole za pedagošku godinu 2021/22

Objavljeno: 12. srpnja 2021.

OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Pozivaju se roditelji djece školskih obveznika za školsku godinu 2022./2023. koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, na upis u program predškole.

Zahtjevi za upis podnose se u periodu od 13.srpnja do 20. srpnja 2021g. u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“ u vremenu od 8.00. do 14.00 sati.

Prazan obrazac zahtjeva može se podići također u vrtiću ili na web stranici vrtića.

Zahtjevu treba priložiti:

  1. Izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta (preslika, bez obzira na datum)
  2. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivalištu
  3. Presliku knjižice cijepljenja

Neposredno prije početka pohađanja programa predškole roditelji su dužni dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

Program predškole u objektu Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ započet će u listopadu 2021g., a roditelji će prije početka programa dobiti detaljnije upute o organizaciji, ovisno o broju prijavljene djece.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću te je besplatan.

Kristina Kisela, bacc.paed.

Ravnateljica