Upute za roditelje korisnike našeg vrtića

Upute za roditelje korisnike  našeg vrtića

Objavljeno: 31. kolovoza 2020.


UPUTE ZA RODITELJE KORISNIKE

VRTIĆA KALNIČKI JAGLAC

Molimo roditelje da skrenu pozornost na slijedeće upute, te da se istih pridržavaju prilikom dolaska i odlaska u vrtiću, s ciljem sprječavanja i suzbijanja epidemije Covid-19.

Roditelji se obavještavaju:

 1. da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 2. da ne dovode dijete u vrtić ukoliko:
  • ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje)
  • ima izrečenu mjeru samoizolacije
  • imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.
 3. da prilikom dolaska u vrtić obavezno dezinficiraju ruke, te da nose masku tijekom boravka u vrtiću, kao i da održavaju socijalnu distancu prilikom kontakta s djelatnicima vrtića i drugim roditeljima
 4. da se  izbjegava grupiranje i zadržavanje u vrtiću
 5. da prije dolaska u vrtić izmjere temperaturu djetetu, zapišu u bilježnicu i pokažu odgajatelju prilikom dolaska
 6. da dijete dovodi samo jedna osoba.

Dodatne upute:

Doručak za djecu jasličke skupine ( Bubamare ) je u 8.00h.

Doručak za djecu vrtićke skupine ( Sovice ) je u 8.30.h

Molimo roditelje da djecu  jasličke skupine dovedu najkasnije između 7.30-8.00h, a djecu vrtićke skupine najkasnije između 8.00. i 8.30.h. zbog organizacije rada i preporukama o smanjivanju i izbjegavanju gužvi u vrtiću.

Kristina Kisela, bacc.paed.

    Ravnatelj