Život puževa

Život puževa

Objavljeno: 22. svibnja 2023.

Djeca su upoznavala život puževa.

Aktivnošću smo željeli kod djece potaknuti pozitivan socioemocionalni razvoj, empatiju, brigu za prirodu i životinje.

Sa željom da se potakne razvoj fine motorike, izradili smo i ponudili predloške za vježbu.

Kod igre “natjecanje puževa” razvijali smo natjecateljski duh, veselje, kao i motoriku, govor i ravnotežu.

Ostatak tjedna djeca su izrađivala radove za skoru izložbu, te na taj način upoznavala znamenitosti svoga mjesta.