Novosti

Upis u program predškole

DJEČJI VRTIĆ „KALNIČKI JAGLAC“ Kalnik, Trg Stjepana Radića 9 48267 Orehovec Kalnik, 14. srpnja 2020g. OBAVIJEST O UPISU U PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. …

Fotogalerija