Dokumenti

2024. godina

Odluku o prijemu i davanju priopćenja Županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti u pravnoj osobi

ODLUKA ŽC 112

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za I-III 2024.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ I-III

Bilješke uz financijske izvještaje za vrtić

Referentna stranica 2024

Potvrda o učitanom izvješću 2024

2023. godina

GFI za 2023.

GFI fin_izvjestaj 2023_v_8.1.3 vrtić

Bilješke GFI 2023

Referentna stranica GFI 2023

Potvrda GFI 2023

Financijski izvještaj I-IX 2023
Financijski izvještaj I-IX 2023
Referentna stranica I-IX 2023
Potvrda o učitanom izvještaju I-IX 2023

Godišnji plan i programa rada za ped. god. 2023./2024.
Kurikulum za razdoblje 2023/2024 – 2027/2028

Godišnji plan i program predškole 2023-2024 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za ped. god. 2022-2023 
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za ped. god. 2022-2023 

Polugodišnji financijski izvještaj za I-VI 2023 
Referentna stranica I-VI 2023 
Financijski izvještaj I-VI 2023 
Bilješke uz financijski izvještaj I-VI 2023
Potvrda o učitanom izvještaju I-VI 2023

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Kjaglac, od 31.5.2023.
Statut DV Kjaglac, od 31.5.2023.

Odluka o raspisivanju poziva za upis u DV Kjaglac za ped god 2023-2024
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa djece u DV Kjaglac za ped god 2023-2024
Plan upisa u DV Kjaglac za ped god 2023-2024

Financijski izvještaj za I-III 2023
Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2023. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Dječjem vrtiću “Kalnički jaglac”
Etički kodeks Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

GFI za 2022. godinu
Financijski izvještaj Dječji vrtić Kalnički jaglac 01.01.-31.12.2022.
Bilješke uz financijske izvještaje
Referentna stranica

2022. godina 

Odluka o cijeni usluga DV Kalnički jaglac – osnivač
Odluka o načinu utvrđivanja osnovne plaće radnika u DV Kalnički jaglac – osnivač
Odluka o osnovici za obračun plaće radnika u DV Kalnički jaglac – osnivač 

Financijski plan DV Kalnički jaglac za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Kurikulum DV Kalnički jaglac 2022/2023
Godišnji plan i program rada 2022/2023 
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za 2021/2022

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata – 2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, 15.7.2022
Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.-30.6.2022.

Pravilnik o plaćama, nadoknadama plaća i ostalim materijalnim pravima radnika

Procedura blagajničkog poslovanja u DV Kalnički jaglac 

Rješenje o upisu djece u DV 2022.2023.
Odluka o raspisivanju poziva za upis djece 2022-2023
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu upisa djece u vrtić
Plan upisa djece u redoviti program vrtića 2022-2023 , 25.5.2022

Statut DV Kalnički jaglac 11.2.2022.

Odluka o izboru predsjednika i članova Upravnog vijeća DV Kalnički jaglac 15.7.2022
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Kalnički jaglac od 5.1.2022. – osnivač

2021. godina

Financijski plan DV Kalnički jaglac za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024.
GPP 2021 22DV KALNIČKI JAGLAC
Kurikulum DV 2021./2022.
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV “Kalnički jaglac”
Plan klasifikacijskih oznaka za 2022g 

2020. godina

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac
izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Kalnički jaglac
KURIKULUM_KALNIK
GPP 2020 21 DV KALNIČKI JAGLAC
izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa 2019 20
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića
Pravilnik o kućnom redu dječjeg vrtića
Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” od korisnika usluga
Izmjene i dopune Kurikuluma Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2019./2020.
Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2019./2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”
Plan klasifikacijskih oznaka Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” 2020. godinu

2019. godina

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.
Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.
Plan upisa u redoviti program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020
Odluka o upisu u redoviti program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020

2018. godina

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.
Kurikulum za pedagošku godinu 2018./2019.
Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga vrtića
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Statut
Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA