Dokumenti

2021. godina

2020. godina

izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Kalnički jaglac

KURIKULUM_KALNIK

GPP 2020 21 DV KALNIČKI JAGLAC

izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa 2019 20

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića

Pravilnik o kućnom redu dječjeg vrtića

Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” od korisnika usluga

Izmjene i dopune Kurikuluma Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2019./2020.

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2019./2020.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac”

Plan klasifikacijskih oznaka Dječjeg vrtića “Kalnički jaglac” 2020. godinu

2019. godina

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Plan upisa u redoviti program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020

Odluka o upisu u redoviti program vrtića za pedagošku godinu 2019/2020

2018. godina

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018./2019.

Kurikulum za pedagošku godinu 2018./2019.

Pravilnik o upisu djece u DV Kalnički jaglac

Odluka o utvrđivanju cijene i mjerila za naplatu usluga vrtića

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Statut

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Obrasci/zahtjevi

Zahtjev za upis djeteta u programe vrtića
Upitnik za inicijalni razgovor
Privola/suglasnost za obradu osobnih podataka kod upisa
Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića
Suglasnost roditelja za fotografiranje i snimanje djece u vrtiću

ZAHTJEV-ZA-UPIS-DJETETA-U-PROGRAM-PREDŠKOLE